Witamy na stronie startowej e-Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

Szkolna platforma powstała z myślą o e-nauczaniu uczniów Gimnazjum Nr 21.Znajduje się na niej ponad 30 kursów podzielonych na przedmioty szkolne, samorząd uczniowski, ankiety i kółka zainteresowań. Korzysta z nich ponad 300 uczniów a także całe grono pedagogiczne. Dodatkowo nasi uczniowe mają możliwość powtórki przed egzaminem gimnazjalnym na specjalnych kursach: egzaminy GMP i egzaminy GH.

 www.e-gimnazjum.edu.pl/moodle

Na witrynie głównej Gimnazjum 21 w Krakowie znajdują się informacje dla uczniów i rodziców. Są też umieszczone materiały informacyjne i powtórkowe dla szóstoklasistów.

 www.g21krakow.hg.pl

Projekt Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych jest nowoczesną formą nauczania i uczenia się, w większości odbywającą się przez internet. Zajęcia w e-Akademii prowadzone są przez nauczycieli-instruktorów, najlepszych pedagogów matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, pod stałą opieką doradców metodycznych oraz ekspertów z krakowskich wyższych uczelni.

 www.moodle.cel.agh.edu.pl/eakademia

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. - Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. - Modernizacja treści i metod kształcenia.

 www.eakademiaprzyszlosci.pl

Autor: Michał Hryniewiecki @ 2010